Blog2016-10-16T19:41:22+02:00

avgust 2016

POSLOVNA ETIKA LE ZA POGUMNE?

Danes je etika v poslovnem svetu prepoznan predmet, a kljub prepoznavnosti še vedno ne dosega svojega polnega potenciala, poglavitno zato, ker je nerazumljena in premalo izrazita v praksi. Na udaru etike ostajajo vodstveni

julij 2016

POSLOVNA NE-ETIKA

Poslovna etika postaja vedno bolj prepoznavna dejavnost podjetij, še posebej velikih organizacij in korporacij, ki konkurirajo na svetovnem trgu. Ko govorimo o poslovni etiki ne naslavljamo dveh različnih etik, neke splošne in poslovne

BONTON – passé ali vroča roba?

Komunikacija v podjetjih vedno bolj sili v ospredje. Številna podjetja, kot tudi zaposleni, opažajo, da v kolektivih korenito manjka dialoške komunikacije, mnogo je zaslediti komunikacijskih zlorab, splošno opažanje pa je, da je umanjkanje

junij 2016

POSLOVNA DARILA – etično vprašanje?

V času decembra je obdarovanje »in«, je zaželeno, za nekatere je celo kazatelj bontona, tudi v poslovnem svetu. Na prakso ne-obdarovanja vpliva ekonomska kriza, ideja, da so poslovna darila neprimerna, celo neetična, pa