Družbena aktivnost

Z našimi programi prebujamo zavedanje in vest človeka, da posameznik spreminja svet in je odločilni gibalec v družbi in podjetju. Brez dodelanega karakterja posameznik ne uspeva, kot tudi ne uspeva podjetje v katerem deluje in njegova družina. Da bi človek cvetel v svojih talentih in pridobljenih izkušnjah, potrebuje oporo, strokovno asistenco. Ključ do uspeha je v usposabljanju, osebnem in strokovnem zorenju. Naši izobraževalni programi so odgovor in rešitev problema – kako opremiti človeka za optimalno delovanje, znotraj in izven delovnega/poslovnega okolja.

zdravje pri delu - promocija

Zdrav zajtrk

Podpora podjetjem

vodenje - podjetja

Jutro za vodenje

poslovni voditelj - lastnosti

Voditeljske kompetence

Zdravje na delovnem mestu - promocija zdravja

Promocija zdravja

Save