IZOBRAŽEVANI PROGRAMI

Z našimi programi prebujamo zavedanje in vest človeka, da posameznik spreminja svet in je odločilni gibalec v družbi in podjetju. Brez dodelanega karakterja posameznik ne uspeva, kot tudi ne uspeva podjetje v katerem deluje. Da bi človek cvetel v svojih talentih in pridobljenih izkušnjah, potrebuje oporo, strokovno asistenco. Ključ do uspeha je v usposabljanju, osebnem in strokovnem zorenju. Naši izobraževalni programi so odgovor in rešitev problema – kako opremiti človeka za optimalno in zdravo delovanje, znotraj in izven delovnega/poslovnega okolja.

odločanje - vodenje
Krepostno vodenje
Zven dialoga
Zdravje pri delu
vodenje podjetja - strategija
Programi za podjetja

Save