Coaching

Coaching je interaktiven proces, kjer se posameznik spoznava z lastnim značajem in njim povezanimi krepostmi in hibami. Opremlja se s dobrimi navadami, spreminja slabe vzorce in se krepi v osebnostnem značaju, medčloveških odnosih. Skozi proces odkriva lastne potenciale in zori v odnosnosti. Coaching je proces, kjer se posameznik utrjuje v identiteti, ki jo dnevno preizkuša in nadgrajuje v vseh oblikah odnosov.

Coaching je samorefleksija, notranji dialog lastnih temeljnih vrednot, čustev, motivacij in kompetenc. Je poglabljanje v osebnost, sposobnosti in vedênja. Skozi coaching se razvija posameznikova identiteta, odnosnost in celostno medosebno delovanje.

Coaching je usmerjen v samo-raziskovanje in značajsko samo-poglabljanje ter spoznavanje in krepljenje kreposti posameznika. Skozi coaching posameznik odkriva svoje talente in pomanjkljivosti, premaguje družinske, poslovne in osebnostne težave ter odkriva poti do zastavljenih ciljev.

Potek coachinga

Coaching se prične z uvodnim srečanjem in pogovorom, kjer naredimo analizo potreb in ciljev. Nato opredelimo področja in se dogovorimo za način dela – časovni paramater. Sledi dogovorjeno izvajanje coachinga in sprotna refleksija, podajanje povratnih informacij. Tekom coachinga se spremlja proces napredovanja, evalvacija programa. Ob zaključku coaching programa se naredi celostna refleksija in dogovori za morebitno nadaljevanje programa.

Namen coachinga

 • Stimulira misli in spodbudi osebnostni razvoj
 • Sooči lasten značaj s slabimi vzorci in pospremi na pot dobrih navad
 • Prepoznanje pomanjkljivosti in odkritje talentov
 • Izuri za uspešne medosebne odnose
 • Razvoj, napredek in uspeh v poslovnem in zasebnem
 • Pomaga vzpostaviti ravnotežje v življenju
 • Opremi s tehnikami za nadaljnji osebnostni razvoj

Za koga

Coaching je namenjen vsem, ki jih zanima osebnostni razvoj in krepitev v medosebnih in poslovnih odnosih. Namenjen je posameznikom, ki želijo okrepiti samozavedanje in opolnomičiti svoje potenciale, talente in vrednote. Coaching je še posebej uporabna metoda vodjem in menedžerjem, saj krepi samozavest in smotrno odločanje.

Cilji coachinga

 • Osebnostno in krepostno opolnomočen posameznik
 • Izoblikovana identiteta
 • Hitro in suvereno odločanje
 • Opredeljeno in uravnoteženo življenje
 • Stimulacija razuma in odličnosti
 • Povečana delovna učinkovitost

Informacije za prijavo

Kdaj Po dogovoru
Kje Poslovni prostori Za dialog ali Skype
Cena 100 € / uro / osebo
Registracija Izpolnite prijavni obrazec

– Obvezno predhodnje plačilo

Coaching vodi Kaja Kosec

Kaja Kosec je dvakrat magistrirala iz teologije na Katoliški univerzi Leuven, Belgija in je specializirana za področje poslovne etike. Na podiplomskem programu se je usposobila v filozofiji in s tem najstarejši coaching metodi – Sokratski coaching. Danes coaching kompetence naprej inovativno razvija ter prenaša v sodoben in praktičen kontekst, posebej v poslovnem/kadrovskem okolju.