VODENJE PODJETJA NA DRUGAČEN NAČIN

Usposabljanje je usmerjeno v osebno zorenje in osebni stil vodenja ter razvoj identitete vodje. Odgovarjamo na aktualna vprašanja kako se soočati s strahovi, negativnimi čustvi, jezo in neprijetnimi občutji, ki jih zaznamo in nastanejo v vodstveni praksi, še posebej v stiku s kadri. Usmerjeni smo v notranji svet vodje, ki se dnevno spopada s pritiski, neoptimalnimi delovnimi procesi, nedokončanimi nalogami, finančnimi izzivi in nenazadnje z zaposlenimi. Seminar ponudi odgovore kako umiriti pritisk, nestrpnost in tesnobo, ki jo povzroča delovno okolje.

Vsebine seminarja so usmerjene v prakso kako učinkovito reševati vodstvene pritiske, trenja, komunikacijo in zaposlitvene/poslovne odnose. Vsebinsko se ukvarjamo z odločanjem; kakšne odločitve delajo vodje in zakaj, ali stojijo za njimi in kam jih vodi lastno odločanje. Predstavimo orodja za s seboj skladno odločanje in vodenje podjetja v značaju integritete. S tem pa odpremo polje identitete in osebne drže vodstvenega kadra.

Program odgovarja na vprašanje kaj pomeni in kako biti kreposten vodja v poslovni praksi, hkrati pa slediti sebi, vrednotam in svojemu vodstvenemu poklicu. Usposabljanje prikaže kako umanjkanje voditeljskih znanj vpliva na ne-razvoj talentov in kompetenc. Ključni poudarek izobraževanja je na iz-gradnji voditeljske identitete, ki uspešno uravnava čustvene dražljaje in umerja lastni ego v stiku s kadri in poslovnimi partnerji.

Namen usposabljanja je vodjam približati pomen in nujnost samozazrtja, da ugotovijo, kako čustva, misli in navade pogojujejo vodstveno vedenje in odločanje, s tem pa uspešnost poslovanja in klimo podjetja.  Vsebine programa pokrivajo področja čustev, strasti in srca, ki vse skupaj usmerjajo prakso vodenja. Program je tako v svoji naravi intenziven, samoreflektiven in poživljajoč. Vodje preko primerov praks, tudi svojih, odkrivajo in izboljšujejo  vodstveno prakso in spoznavajo nove poti vodenja.

Usposabljanje odgovori na vprašanja:

 • Kako biti primer dobre prakse in se ne prepuščati čustvenim dražljajem in umirjeno sprejemati odločitve
 • Kako prepoznati lastna vedenja in spremeniti slabe vzorce, ki zavirajo uspešno vodenje
 • Kako komunicirati, da smo slišani in upoštevani, da učinkovito delegiramo delo
 • Kako se soočiti s konflikti in toksičnostjo, ki nastaja v delovnih odnosih
 • Kako umerjati čustva in temperamente, tako svoje kot kadrov
 • Kako graditi zaupanja vredne in povezovalne odnose

PROGRAM

PETEK 13. OKTOBER
8.00 – 9.30 Vodenje na drugačen način: prvine in kompetence
9.30 – 10.00 Odmor
10.30 – 12.00 Notranji svet vodenja
12.00 – 12.30 Refleksija
PETEK 20. OKTOBER
8.00 – 9.30 Krepostno vodenje in upravljanje podjetja. Razvoj identitete
9.30 – 10.00 Odmor
10.30 – 12.00 Vodenje na drugačen način v praksi
12.00 – 12.30 Refleksija
PRIJAVA

ZAKAJ VODENJE PODJETJA NA DRUGAČEN NAČIN

 • Opremi s tehnikami za uspešno vodenje
 • Zmanjša breme, ki izvira iz težkih, neurejenih in čustveno nabitih odnosov
 • Ponudi smernice za odločanje, ki je skladno z lastnimi vrednotami in vrednotami podjetja
 • Odpravlja toksičnost, ki se pojavlja pri druženju, sodelovanju in ustvarjanju s kadri
 • S-poznavanje sebe in svoje osebnosti, čustev in notranjega jaza
 • Pripomore k obvladovanju stresa
 • Opremi za konstruktivno komunikacijo in obvladovanje konfliktov

ZA KOGA

Seminar je namenjen vodstvenim kadrom; direktorjem, menedžerjem, podjetnikom, obrtnikom, predstojnikom oddelkov javne uprave, zavodov in vodjam nevladnih organizacij, kadrovikom, revizorjem in izobraževalcem odraslih.

V usposabljanje je vključenih največ 5 oseb iz vodstevenih položajev, saj tako zagotovimo intenzivnost in učinkovitost programa. Tako ima seminar tudi dodano vrednost, saj butična izvedba omogoča povezovanje in prenos dobrih in slabih praks udeležencev.

PRIDOBITEV

 • Uspešno in s sabo skladno odločanje in vodenje
 • Zmanjšanje napetosti v medsebojnih odnosih
 • Zmanjšanje strahov in jeze
 • Povečanje zadovoljstva dela
 • Povečanje motivacije in ustvarjalnosti
 • Zmanjšanje anksioznosti in bolniških odsotnosti
 • Več poslovnih rezultatov z manj energije
 • Več časa zase in družino
 • Povečanje EBITDA

INFORMACIJE ZA PRIJAVO

Datum
Ura
Lokacija
Cena 395 € / osebo

– Obvezno predhodnje plačilo
– Število oseb je omejeno, od 2 do največ 5
– V ceno je vključeno: strokovno predavanje, interaktivne vaje, praktični primeri in razlage, avtorsko gradivo, prigrizki in napitki, certifikat o udeležbi
– Zadnji rok za odjavo je 2 dni pred seminarjem. V kolikor se ne odjavite pravočasno, zaračunamo strošek 20% kotizacije

PRIJAVA

SEMINAR VODITA KAJA KOSEC IN JANEZ LOGAR

Kaja Kosec, MAS, MA je strokovnjakinja za krepostno voditeljstvo in poslovni dialog in usposablja vodje podjetij za skladno odločanje in značaj integritete. Vodi tudi mednarodni Erasmus+ projekt, kjer mlade usposablja v voditeljstvu in poslovni etiki. Janez Logar je terapevt, uni. dipl ekon. in mag. zakonskih in družinskih študij. Ima več kot 20 let poslovnih izkušenj in je bil 15 let na vodstvenem položaju v enem izmed velikih slovenskih podjetij, kjer je vodil od 10-150 ljudi. Danes združuje poslovno-vodstveno prakso z znanji terapije in pomaga vodstvenim kadrom do čustvene uravnoteženosti in notranje pomirjenosti, s tem pa jasnosti in uspešnosti vodenja.