Zdravje na delovnem mestu

“Promocija zdravja na delovnem mestu (PZD) je več kot le izpolnjevanje zakonskih zahtev glede varnosti in zdravja. Pomeni tudi, da delodajalci dejavno pomagajo svojim zaposlenim pri izboljšanju splošnega zdravja in dobrega počutja” – Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.

PZD so sistematične aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga.

PZD je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, omogočanja izbire zdravega načina življenja in spodbujanja osebnostnega razvoja.

Program zdravja na delovnem mestu

Nudimo celosten program PZD, od analize in priprave personaliziranega programa, ergonomije in zdravih programov, do vrednotenja in posodobitev. Organiziramo izobraževanja in delavnice za pripravo načrta promocije zdravja, prilagojene posameznemu podjetju. Pripravimo analizo zdravja in tveganj za zdravje zaposlenih ter pripravimo ustrezen načrt promocije zdravja pri delu.

V primeru, da v podjetju želite sami pripraviti učinkovit načrt PZD, a potrebujete samo spremljanje, svetovanje in strokovno podporo v vseh fazah priprave, nudimo svetovanje za pripravo načrta promocije zdravja pri delu.

Potek programa

 1. Začetek aktivnosti / spoznavni sestanek in svetovanje
 2. Ocenjevanje potreb
 3. Priprava načrta in programa
 4. Izvajanje programa
 5. Spremljanje in vrednotenje programa
 6. Prilagoditev in posodobitev programa
 7. Ponovna ocena potreb

Programi za zdravo delovno okolje

 • Dialoška komunikacija za zdrave zaposlitvene odnose

 • Voditeljstvo za dobro počutje in optimalno delovanje

 • Etika in vrednote za zdravo delovno klimo

 • Usposabljanje za osebnostno rast in duševno zdravje

Zakaj program promocije zdravja

 • Zmanjšanje stroškov zaradi bolniških odsotnosti
 • Raziskovalci so ugotovili, da se zmanjša odsotnost z dela od 12 – 36%
 • Raziskave kažejo, da je z vsakim € vloženim v zdravje zaposlenih mogoče prihraniti med 2,5 in 10 €!
 • Zadostitev zakonu PZD
 • Večja produktivnost
 • Dvig duha, zadovoljni zaposleni
 • Zakonska obveznost  – delodajalci so z zakonom zavezani k zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev v vseh pogledih, povezanih z delom (Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11). Sem spada ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje delavcev ter prilagajanje dela posamezniku. Zakon delodajalcem tudi nalaga, da delavce obravnavajo enakopravno in prepoveduje diskriminacijo na podlagi starosti ali invalidnosti (Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16)

Za koga

Promocija zdravja na delovnem mestu je obvezna za vsa podjetja, tudi mala in mikro podjetja.

Pridobitev

 • Zmanjšanje stroškov bolniške odsotnosti
 • Zmanjšana invalidnost
 • Zmanjšana fluktuacija
 • Večja motivacija
 • Večje zadovoljstvo pri delu
 • Povečana produktivnost
 • Večje ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem
 • Ohranjanje delovne sposobnosti in zaposljivosti v celotni karieri
 • Večji ugled podjetja

Informacije za prijavo

Pošljite povpraševanje na naš e-naslov.

Program izvajajo Polona Štajnar, Maja Rihar in Kaja Kosec

Polona Štajnar je kvalificirana promotorka zdravja na delovnem mestu, ki pripravi strukturo programa in skozi cel proces opravlja analize in evalvacije programa. Skrbi za celostno podobo in izvedbo programa. Maja Rihar spremeni podjetje v zdravo delovno okolje in ga opremi z ergonomskimi pripomočki. Kaja Kosec poskrbi za zdravo delovno klimo in posameznika, zmanjšanje stresa ter zdrave medsebojne odnose. Po potrebi v sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci, program dopolnimo z zdravstvenimi in športnimi aktivnostmi.

Video o promociji zdravja

Posnetek iz zaključnega dogodka Zrno zdravja

GZS Ljubljana, 8.11.2016

Promocija zdravja med žensko populacijo