Lastnosti poslovnega voditelja so lastnosti značaja, lastnosti osebnosti, katero posameznik krepi in oblikuje celo življenje in celo poslovno kariero. Poslovno in krepostno voditeljstvo zaznamuje samozavedanje in samoobvladovanje, vodenje po zdravi kmečki pameti in delovanje za skupno dobro podjetja, kadrov in širše okolice.

Poslovni voditelji so zrele osebnosti, izkušeni in modrostni ljudje, ki dajejo osrednji pomen drugim, kadrom, strankam in poslovnim partnerjem, in so usmerjeni v skupno dobro prihodnost. Poslovni voditelji se zavedajo delovanja človeka in kadrov ter procesov poslovanja in podjetja, nenehno stremijo k odličnosti (to ni popolnost!) in se neprestano nadgrajujejo v svoji strokovnosti in vodenju.

Poslovni voditelji razumejo, da morajo biti sami primer dobre prakse, kateri ljudje zaupajo in verjamejo. Zavedajo so, da zgled ni dovolj, zato s kadri komunicirajo in jih spodbujajo h krepostnem delovanju. Vpeljujejo različne programe odličnosti, tudi značaja in voditeljstva! in stojijo za svojimi odločitvami, v katerih niso dvoumni in plašni.

Poslovno voditeljstvo predstavlja virtus, moč, odločnost in hrabrost značaja. Predstavlja osebnost umirjenega temperamenta, človeka, ki se pozna in vé kam gre. Poslovni voditelj je oseba s trdno hrbtenico, ki ne omahuje v odločitvah in svojo sebičnost postavlja na stran za cilj uspešnega delovanja podjetja in kadrov.

Poslovni voditelj je oseba z vizijo, človek, ki povezuje in vabi k sodelovanju. Poslovni voditelj je vešč komunikacije in obvlada konflikte. Nenazadnje, poslovni voditelj je zvest sebi, svoji družini in zna uravnotežiti zasebno in poslovno.  Poslovni voditelj je celovita oseba duha, telesa in razuma; torej je človek poslovne/karierne odličnosti in uravnoteženega duševnega in telesnega zdravja.

12 poslovnih voditeljskih kreposti

Vedoželjnost

Poslovni voditelj s svojo radovednostjo motivira druge za raziskovanje in poizvedovanje. Je bistrega uma in se dobro znajde v stresnih in nepredvidenih situacijah. Poslovnega voditelja zaznamujejo izkušnje in raznolikosti, pridobljene tako na poslovni in intimni poti. Poslovni voditelj nima strahu pred življenjem, upa tvegati in zna dobro predvidevati. V vedoželjnosti ne dela naglih odločitev in je vedno motiviran za razvoj in napredovanje. Vedoželjen voditelj raziskuje nepoznane terene, se poglablja v človeka in nadgrajuje poslovne prakse. Poslovni voditelj je vedoželjen poznavanja kadra, zato sodelavcem redno pristopa, z njimi neprestano komunicira in tke kolegialne odnose. Vedoželjen je poznati kader na osebni in strokovni ravni, zato jih neprestano vabi v dialog in skrbi za prijetno počutje in zdravo delovno okolje.

Odnos

do drugih in sebe. Poslovni voditelj vlaga v odnose s kadri in vlaga v samoodnos. Tako išče uravnoteženje med zasebnim in družbenim, zna biti komunitaren a tudi individualen. Pod uspešno poslovanje uvršča cvetoče poslovne in kadrovske odnose, kjer vladata korektnost in zaupanje. Je prisoten med kadri in ne odmaknjen nekje v oblakih. V odnosih uporablja zdrav razum in se zaveda, da mora zaupanje graditi, tako da dela to, kar govori in da redno komunicira svoje delovanje. Poslovni voditelj je vedno “samo” človek, ne vzvišeno bitje in daje prioriteto odnosom, saj se zaveda, da so za poslovni imperij ključni povezani in sodelovalni kadri. V odnosih vzpostavlja harmonijo in je sam primer dobre prakse. Zato se posveča tudi sebi, svojemu jaz in strokovnosti. V odnosih potrjuje svojo osebnost in poslovno odličnost, kamor sodi tudi usposobljenost za dialog. Poslovni voditelj zna vztrajati v odnosih tudi ko zaškriplje, a zna odnos tudi prekiniti, ko je ta škodljiv in uničevalen. Pozna mejo med zasebnim in poklicnim, hkrati pa gradi na kolegialnosti, diskretnosti, iskrenosti in poštenosti. Poslovni voditelj se zaveda, da odnosi so aktivnost, neprestano srečevanje in pogovarjanje, zato delovne procese oblikuje ustrezno s tem védenjem.

Dostopnost

in doslednost. Poslovni voditelj je odprta oseba, ki se ne zapira v pisarno in je osebno, ne le elektronsko, dostopen za kadre, si vzame čas za njih in jim prisluhne ter da priložnost za razvoj. Dostopen voditelj je odprt za predloge in tudi kritiko, ki je še kako nujna za poklicni in osebnostni razvoj. Dostopen pa je tudi v komunikaciji in dopušča drugačne poglede in prisluhne/opazi težave kadra. Poslovni voditelj je dostopen za novosti in osebnostno nadgradnjo. Je vedno dosleden v dejanjih, tako v komunikaciji kot odločanju. Je premišljen in dosleden v poslovnem delovanju, ter je tako v praksi zanesljiv voditelj. Ni nepredvidljiv in je zvest svoji osebnosti in strokovnosti. Poslovni voditelj deluje dosledno v skladu z zakonom in etiko.

Iskrenost

Poslovni voditelj je odkritosrčna oseba, ki je najprej kritična in iskrena do sebe šele nato do drugih. Iskrenost pomeni, da si voditelj priznava talente a tudi hibe in o obeh odkrito komunicira drugim. Iskreni voditelj se zaveda svojih omejitev in prepoznava omejitve poslovnih procesov, katerih ne zanika in se z njimi konstruktivno sooča. Poslovni voditelj je iskren v svoji hoji, poslovnem delovanju ter komunikaciji in snuje zaupanja vredne odnose. Kjer so voditelji iskreni, podjetja beležijo visoko pripadnost kadrov, kot tudi evidentirajo potrošniško in poslovno-partnersko lojalnost, saj iskren voditelj ne škodi in zavaja kupcev, poslovnih partnerjev in/ali lastnikov podjetja. Iskren voditelj je samorefleksivna in perceptivna oseba, zna biti ponižen in se odmikati od napihnjenega ega. Je pristen v s-poročanju, skromen v egu in iskren v srcu. Poslovni voditelj gradi na svoji osebnosti, za kar potrebuje veliko mero poguma, da se iskreno sooča s svojim vedenjem, odločitvami in slabimi navadami. Iskrenemu voditelju deležniki sledijo, ker ga občudujejo, saj v njem prepoznajo resničnost, moč in človeškost.

Treznost

pri odločanju. Poslovni voditelj je zvest zdravi kmečki pameti, kar pomeni, da ravna preudarno, smotrno in pošteno. V odločanju je trezen in realen, se ne prepušča strastem, manipulacijam in pritiskom. Pri poslovanju gleda na skupno dobro in hkrati dobro posameznika. Ne pusti, da ga zavede uspeh in dober finančni rezultat, a se zna veseliti uspeha in druge pohvaliti in nagraditi za poslovno zmago. Trezen voditelj je skromen in ni razsipen, a vendar je ambiciozen in prodoren. Poslovni voditelj ravna poslovno preudarno, premisli preden se odloči in v kadrovskih odnosih ni temperamentno odziven. Zna se umakniti od kaotičnega okolja in zna v tišini premišljevati o poslovanju. Gleda širšo sliko poslovanja, razmišlja izven okvirjev in posluje dolgoročno. Trezen voditelj neprestano evalvira delovne procese in reflektira rezultate in neuspehe. Išče zdrave in za vse učinkovite poti, tako za kadre in poslovanje. Poslovni voditelj redko sprejema kompromise, raje ostaja zvest krepostnemu značaju in trajnostnemu poslovanju. Tudi ko se znajde v težkih situacijah, poišče pomoč in tretjo možnost, dobrobit za vse. V kolikor te možnosti ni, ne odstopi od “prav”, pravičnega delovanja.

Energičnost

in veder značaj. Poslovni voditelj je pozitivna oseba, ki vidi svet mavrično a tudi kritično. Daje priložnosti in pozitivno sprejema spremembe. Ni odklonilen do drugačnosti in ne obupa. Zaupa v svoj poklic in voditeljsko poslanstvo in mu pristopa vedro in radostno. Voditeljstvu pristopa energično in s svojim vedênjem druge navduši za aktivno delovanje. Energičen voditelj je pogumen in drzen, se ne ustraši nepoznanega in vedno hodi novim zmagam naproti. Čeprav se utrudi, ohranja vedrino in smisel za humor. Zna (se) nasmejati in skupaj z drugimi poveseliti. Zna se sprostiti in s svojo energijo blagodejno vpliva na kadre. Poslovni voditelj v srcu nikdar ne omaga, verjame v svoje delo in ima notranjo moč za ustvarjanje. Sledi viziji in kadre skozi svojo energičnost motivira k skupnemu sodelovanju in uspehu.

Lepota

Poslovni voditelj prepozna svojo enkratnost in tudi svojo lepoto značaja, ki ga oblikujejo izkušnje, znanja in navade. Lepoto, ki prihaja od znotraj, kaže tudi navzven, je ne skriva, a se v njej ne bohoti.  Zaveda se svojih talentov in kompetenc, zaveda se tudi vztrajnosti in predanosti poklicu, kariernih in zasebnih uspehov, a se ne prepušča prevzetnosti. Je ponosen na lep značaj in lepoto deli z drugimi. Sočasno pa prepoznava enkratnost in lepoto drugih ter jih spodbuja k razvoju in poslovni dovršitvi. Lep voditelj je srčna oseba, ki se ozira na druge in z njimi kuje iskrene, pristne odnose. Poslovni voditelj je skromnega značaja, ni lakomen in pristranski. Ima dobre namene ter posluje dobro in odgovorno za podjetje, kadre in okolje. Srčen voditelj je prepoznan kot oseba s karizmo, ki deluje harmonično s poklicem in notranje duševnim.

Jasnost

v komunikaciji. Posloven voditelj je vešč različnih komunikacij, predvsem je dober slušatelj in odprt, avtentičen sogovornik. Svoja stališča in strokovna znanja predaja jasno in razumljivo. Ni ga strah komunicirati nejasnosti in dvomov. Kot dober slušatelj, sogovornika vzame v zakup in premišljuje o njem, njegovih sposobnostih in željah ter jih vključuje v poslovni načrt. Jasen voditelj je iskren in pristen sogovornik, stoji za izrečenimi besedami ter je premišljen pri podajanju nalog, strategije in vizije. Hitro prepozna slabe namene, izkoriščanja in intrige. Prepozna tudi napetosti in konflikte, a se jih ne ustraši in jih ne pomete pod preprogo. Poslovni voditelj se redno sooča s sabo in kadri, sproti rešuje probleme in ustvarja prostor za iskreno komunikacijo. Prejetih informacij ne zlorablja in je zaupen sogovornik. Poslovni voditelj se vedno trudi biti razumljiv, se uri v jeziku in nadgrajuje v besedišču. Vešč je retorike in nastopanja. S svojo prezenco vabi sogovornike v dialog in zna skozi jasno komunikacijo navdušiti za sodelovanje.

Skrbnost

Poslovni voditelj je skrbna oseba, ki ji je mar ne le za poslovni rezultat, ampak celotno delovno okolje. Sočasno skrbi za dobro finančno poslovanje, gleda v prihodnost in skrbi za konkurenčno opremljenost podjetja in razvoj kadrov. Neguje kadrovske odnose in v poslovnih odločitvah so ljudje prvi in zadnji vzrok. Poslovne odločitve sklepa v oziru zaposlenih in širše okolice. Poslovni voditelj pa je skrben tudi do sebe, uravnava delo in čas, obvladuje stres in neguje svoje zdravje. Skrbi za svojo družino in je ne žrtvuje za kariero in poslovni uspeh. Skrbnemu voditelju je mar za zdravo in varno delovno okolje, dobrobit zaposlenih in njihovih družin. Gleda preko meja obveznosti po pogodbi in zakonih ter skrbi za podjetje po svoji dobrosrčnosti, poklicanosti in predanosti.

Tolerantnost

do drugačnosti. Poslovni voditelj je strpna oseba, ki se ne vdaja trenutnim impulzom in vedno dopušča možnost za drugačnost. Toleranten voditelj vé, da je vsak posameznik enkraten, zato tudi drugačen in neprecenljiv. Kadru, ki ga vodi, tako omogoča prostor za njihovo enkratnost in spodbuja k razvoju njihovih mnogoterih kompetenc. Tudi v komunikaciji je miren in strpen, omogoča sogovornikom, da povedo svoja mnenja in predloge, hkrati pa jim ne vsiljuje svojih pogledov, ampak raje skupaj z njimi išče rešitve in oblikuje skupno strategijo in vizijo. Poslovni voditelj je strpen tudi v poslovnih procesih, ne dela naglih odločitev in se zaveda zmožnosti kadra in resursov. Zaveda se tudi, da je poslovanje trajen proces, da se uspeh ne zgodi čez noč, zato v čakanju na rezultat ni živčen, koleričen in se ne znaša nad kadri. Poslovni voditelj spodbuja pluralnost kadrov, mnogoterost znanj in kompetenc ter medgeneracijsko sodelovanje in presega okvire standardiziranih poklicev in položajev.

Vestnost

do zaposlenih, sebe in okolice. Vesten voditelj je skrben, pošten in zanesljiv. Je pripaden podjetju in je čuječ do kadrov. Poslovni voditelj je iskren do sebe in svojih moralnih principov, ki pa niso sebično opredeljeni, ampak so v oziru širše okolice. Vesten voditelj se ne postavlja v vzvišen položaj, je pravičen do sebe in drugih in se odloča po svobodni volji, v skladu s svojo vestjo in delovno-poklicnimi obveznostnimi.

Obvladovanje

čustev in razuma. Poslovni voditelj je dobra praksa umirjenosti in zmernosti. Opazuje in obvladuje svoja čustva ter prepoznava in se konstruktivno sooča s čustvi drugih. Voditelj je vešč veščine samoobvladovanja, kar pomeni, da se zna ustaviti in umiriti, si vzeti čas zase in za druge. Tudi v času trenj in konfliktov zna prisluhniti drugim in zna umiriti napeto situacijo. Poslovni voditelj spoštuje sogovornike, pomirja svoje strasti in ne pušča proste poti podivjanemu razumu. Voditelj, ki je dober strateg, zna uravnavati pragmatičnost in vedno pušča srcu in dobrobiti človeka prosto pot. Samoobvladovani voditelj vé kaj je srednja pot in zdrava mera, je v odločanju preudaren in se ne predaja trenutnim vzgibom in lakomnosti.

 

Kaja Kosec