ZVEN DIALOGA. KAKO SE SLIŠI BESEDA

 

Namen usposabljanja je predstaviti prvine krepostnega vodenja in opredeliti glavne principe voditeljstva. Ker je vodenje, ali podjetja, organizacije, ali skupine vedno živo delovanje, predstavimo aktualne prakse, ki kažejo pot krepostnemu vodenju. Vsebine programa podajo smernice za značaj karizme in pospremijo z vodili za integriteto, persona voditeljstvo. Nenazadnje skozi izobraževanje izzovemo vodje, da si odgovorijo na vprašanje Kdo so in kdo želijo biti, Kako uresničujejo sebe skozi delo in Kako (lahko) uresničujejo svoj po-klic v delovnih procesih in zaposlitvenih/poslovnih odnosih.

Celostno predstavimo koncept voditeljstva in sledenja ter kaj pomeni biti poklican -za poklic / delo. Temu ustrezno sledi praksa znotraj vodenja, ki pa nikakor ne more mimo osebnega značaja in identitete vodje. Zato na tej ravni predstavimo kaj sploh predstavlja človeški značaj, kreposti in hibe ter kako so z njimi povezana čustva in čutenja, ter cela osebna drža vodje, ki se uresničuje znotraj vodstvene funkcije.

Program odgovarja na aktualne izzive vodenja ter skozi praktične primere jasno ilustrira pot skladnega in uspešnega vodenja. Izobraževanje ponudi odgovore na voditeljstvo prihodnosti in pomaga vodjam ozavestiti njihovo delovno funkcijo in karierni smoter.

Usposabljanje odgovori na vprašanja:

 • Kako do trdne hrbtenice in osebnosti, ki ji kadri sledijo
 • Kako se odločati skladno in biti uravnotežni v poslovnih dejanjih
 • Kako usposobiti značaj v odličnosti
 • Kako graditi zaupanja vredne in povezovalne odnose
 • Kako graditi povezovalno kulturo podjetja

PROGRAM

Termin
8.00 – 8.45 Uvod in predstavitev koncepta voditeljstvo
8.45 – 9.00 Odmor
9.00 – 10.30 Principi krepostnega vodenja. Odločanje in identiteta
10.30 – 11.00 Odmor
11.00 – 12.30 Praktični primeri in interaktivna vaja
PRIJAVA

ZAKAJ KREPOSTNO VODENJE

 • Pospremi v odličnost poslovnih procesov, odnosov in celotne kulture podjetja
 • Razvoj voditeljskih kompetenc
 • Osebnostna rast v vodstvenih krepostih
 • Dobre prakse in celostno razumevanje koncepta voditeljstvo
 • Poznavanje trendov in izzivov voditeljstva prihodnosti
 • Poveča samozavedanje
 • Izboljšuje skupinsko dinamiko, komunikacijo in medsebojne odnose
 • Pripomore k zmanjšanju stresa na delovnem mestu

ZA KOGA

Seminar je namenjen vodstvenim kadrom; direktorjem, menedžerjem, podjetnikom, obrtnikom, predstojnikom oddelkov javne uprave, zavodov in vodjam nevladnih organizacij, kadrovikom, revizorjem in izobraževalcem odraslih.

V usposabljanje je vključenih največ 10 oseb iz vodstevenih položajev, saj tako zagotovimo intenzivnost in učinkovitost programa. Tako ima seminar tudi dodano vrednost, saj butična izvedba omogoča povezovanje in prenos dobrih in slabih praks udeležencev.

PRIDOBITEV

 • Znanje in orodja za skladno odločanje
 • Osebnostni razvoj v vodstevnih krepostih
 • Vpogled v vodstveni značaj in lastno prakso vodenja
 • Dobre prakse za krepostno vodenje in upravljanje
 • Spoznavanje zadnjih trendov na področju voditeljstva

INFORMACIJE ZA PRIJAVO

Datum
Ura
Lokacija
Cena 122 € / osebo

– Obvezno predhodnje plačilo
– Število oseb je omejeno, od 4 do največ 10
– V ceno je vključeno: strokovna predavanja, interaktivne vaje, praktični primeri in razlage, avtorsko gradivo, prigrizki in napitki, certifikat o udeležbi
– Zadnji rok za odjavo je 2 dni pred seminarjem. V kolikor se ne odjavite pravočasno, zaračunamo strošek 20% kotizacije

PRIJAVA

SEMINAR VODI KAJA KOSEC

Kaja Kosec je strokovnjakinja za področje krepostnega voditeljstva in poslovnega dialoga. Strokovna znanja je pridobivala na Katoliški univerzi Leuven, Belgija in je specializirana v predmetu poslovna etika in kreposti. Dvakrat je magistrirala iz teologije in verskih študij, kar danes uspešno predaja v mednarodnem Erasmus+ projektu (YEBE), kjer mlade usposablja v voditeljstvu, krepostih in etičnem poslovnem delovanju. V poletju 2017 je usposabljala študente v voditeljstvu na mednarodni Študentski konferenci v Mariboru (SCiM). Sicer pa redno predava in preko seminarjev usposablja podjetnike, menedžerje in kadre v skladnem odločanju, zorenju v odličnosti in dialoški komunikaciji. Nenazadnje, za podjetja izvaja programe, kot so identiteta, vrednote, vizija in ukrepi za zdravje zaposlenih.

VIDEO O KREPOSTNEM VODITELJSTVU

Posnetek iz posveta Etično poslovanje. Dobre prakse

Cankarjev dom, 7.11.2016

Krepostno voditeljstvo – pot do uspeha